Obligacions en materia de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions, parcel·les no edificades, etc.

Adjuntem document de la llei 5/2003 aprovada pel Parlament de Catalunya el 9 d’abril de 2003.

Aquesta llei, adreçada a particulars i a l'administració, estableix mesures de prevenció d'incendis que afecten a les finques d'urbanitzacions (separades de la trama urbana) que es troben a menys de 500 metres de terrenys forestals. També es troben afectades les edificacions aillades, instal·lacions, empreses, que es troben situades en terrenys forestals.

En resum, la llei estableix un seguit d'obligacions per reduir el risc d'incendi com poden ser:

  • Establiment d’una franja exterior de protecció de 25 metres d'amplada i eliminació de la vegetació seca de parcel·les no edificades i vials.
  • Mantenir netes (aclarides, desbrossades, ...) les parcel·les no edificades
  • El·laborar un pla d'aprotecció contra incendis.
  • Disposar d'una xarxa d'aigua per a poder fer front a posssibles incendis.
  • Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada
  • Regular la retirada de restes vegetals resultants de la poda i feines de neteja

 

Infraccions i sancions per a parcel·les deixades i no desbrossades

La llei estableix sancions per l'incompliment de les obligacions. Entre altres sancions, la llei considera com a molt greu "No mantenir el terreny de les parcel·les no edificades
lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, durant el període de màxim risc d’incendi.
" . I la sanció corresponent a les infraccions molt greus comporten multes que van des dels 10.001 € fins els 100.000 €.  

¿Quines urbanitzacions, edificis i empreses es troben afectades?

Cada ajuntament ha de definir un pla de prevenció que entre d'altres coses, identificarà les urbanitzacions, edificis i instal·lacions afectades per aquesta llei.

¿Hi ha ajudes i subvencions per al compliment d'aquestes obligacions?

Si. Podeu consultar aquest document referent a les ajudes i subvencions per a prevenir incendis forestals a les urbanitzacions afectades per la llei.

Podeu consultar el text íntegre de la llei, fent clic a la secció d'enllaços del final d'aquesta pàgina.

 

Idiomes

Contacto

Agustí Manubens
Carrer Alps, 10
08213 Polinyà del Vallès (Barcelona)

Llame al teléfono:

696 99 26 76
93 713 33 23

 

Notícies