Desbrossament i neteja de parcel·les

Agustí Manubens ofereix el servei de neteja de parcel·les i el desbrossament. El desbrossament de parcel·les consisteix en les següents tasques:

 • Desbrossament de la parcel·la
 • Neteja de la parcel·la
 • Poda de branques seques o mortes (si n'hi han)
 • Trituració de la poda (si n'hi ha)

Maquinaria

 • Desbrossadora de tractor
 • Desbrossadora de braç
 • Desbrossadora manual
 • Bufadora
 • Biotrituradora (opcional)

Avantatges

 • Prevenció d'incèndis
 • Compliment de les normatives municipals

Pressupost per a netejar una parcel·la.

El preu i cost del servei depèn de diferents factors. Entre d'altres factors de cost, estudiem els següents:

 • La mida de la parcel·la

 • La ubicació de la parcel·la, el pendent, la dificultat d'accés a la parcela, els riscos.

 • Si pot accedir amb elements mecànics (tractor)? o cal desbrossar manualment?

 • Hi ha escombraries i deixalles que caldrà retirar?

Per a poder establir un pressupost ens desplacem sense compromís per visitar la parcel·la. Només d'aquesta manera podem oferir un preu just i fiable. L'aconsellem que no es refiï de les "ofertes" telefòniques que pugui rebre. Creiem que no es pot oferir un servei fiable sense desplaçar-se al lloc per veure la parcel·la

 Maquinaria

Idiomes

Contacto

Agustí Manubens
Carrer Alps, 10
08213 Polinyà del Vallès (Barcelona)

Llame al teléfono:

696 99 26 76
93 713 33 23

 

Notícies