Regatge amb cubes d'aigua

El servei és aplicable a:

  • Regatge d'arbres i nova plantació
  • Regatge de camins per prevenció de pols
  • Regatge de terres per a compactació del sòl (carreteres, camins, edificis, obres, etc.).
  • Extracció d'aigua de basses ("aljibes")

Maquinària disponible

  • Tractor amb cuba

Avantatges

  • Supervivència d'arbres en èpoques de sequera.
  • Major estabilitat de les carreteres, camins i del sòl.


Maquinaria

Idiomes

Contacto

Agustí Manubens
Carrer Alps, 10
08213 Polinyà del Vallès (Barcelona)

Llame al teléfono:

696 99 26 76
93 713 33 23

 

Notícies